5 Αυγ 2017

Νέα προσφυγή των γιατρών στο ΣτΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προσέφυγε και πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της Υπουργικής Απόφασης 1942/6.6.2017 για τον νέο προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών από 1.1.2017.

Οι γιατροί επικαλούνται στην προσφυγή τους παραβίαση συνταγματικών αρχών, καθώς και αρχών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την Αρχή της αναλογικότητας, την προστασία ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στη κοινωνική και οικονομική ζωή, τη παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης-αλληλεγγύης, την αντίθεση στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ (Προστασία Περιουσίας των Πολιτών), την παραβίαση της απαιτούμενης εύλογης σχέσης ανταποδοτικότητας σε σχέση με τις παροχές, χωρίς να υπάρχει αναλογιστική μελέτη.

Προκήρυξη για την πρόσληψη 2.868 ατόμων στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:

  • 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας
  • 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής
  • 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών
  • 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας
 Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας 

8 Ιουν 2017

Διαφωνία νοσοκομειακών γιατρών - υπουργείου Υγείας για το ωράριο εργασίας


Τη διαφωνία τους εκφράζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και Πειραιά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που ρυθμίζει το ωράριο εργασίας τους. Σε επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σημειώνει ότι «τα μέτρα δεν προάγουν ούτε την υγεία του ελληνικού λαού, ούτε βελτιώνουν τη ζωή των νοσοκομειακών γιατρών. Αντίθετα, μπαίνουμε σε καθεστώς εργασιακής αιχμαλωσίας, εφάμιλλο ή και χειρότερο του σημερινού».

Η ΕΙΝΑΠ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «επί έτη πολλά επικρέμαται ως απειλή η πλήρης εφαρμογή και η χωρίς παρεκκλίσεις συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές Οδηγίες που καταργούν το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και μας οδηγούν στο κυκλικό ωράριο. Έχουμε απορρίψει σε όλα τα νοσοκομειακά συνέδρια όλες αυτές τις ρυθμίσεις» και απορρίπτει το σχέδιο νόμου και κάθε προϋπάρχουσα οδηγία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

Έως και έξι μήνες αναμονή για ραντεβού στα πρωινά ιατρεία νοσοκομείων


Εξηγήσεις για τις μεγάλες αναμονές που παρατηρούνται στα ραντεβού των πρωινών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων ζητούν από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, 28 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή η δημοσιοποίηση στοιχείων πρόσφατης έρευνας που δείχνουν ότι σε ορισμένα νοσοκομεία κλείνονται ραντεβού έως και έξι μήνες μετά.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλούνται έρευνα κατά την οποία επιχειρήθηκε να οριστούν ιατρικά ραντεβού σε μια σειρά από δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα κάνοντας χρήση της γραμμής για την Υγεία 1535 και το αποτέλεσμα ήταν ή να βρεθεί ραντεβού προς το τέλος του έτους ή πολλά νοσοκομεία κυρίως της Περιφέρειας να μην είναι ενταγμένα.

25 Μαΐ 2017

Ανεπαρκής ο αριθμός των αναισθησιολόγων σε πολλές χώρες

Ανεπαρκής είναι ο αριθμός των αναισθησιολόγων, παγκοσμίως, σύμφωνα με τον «Παγκόσμιο Χάρτη Αναισθησιολογίας» που έδωσε στη δημοσιότητα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εταιρειών Αναισθησιολόγων (WFSA), στη Γενεύη.

Σε πολλές χώρες οι αναισθησιολόγοι δεν ξεπερνούν τους πέντε ανά 100.000 κατοίκους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία ασθενών καθώς μένουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλή και προσιτή χειρουργική φροντίδα, όταν την χρειάζονται.

Η ανεπάρκεια αποδίδεται στην χαμηλή προτεραιότητα που δίνεται στην ανάπτυξη της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, σε σχέση με τη Χειρουργική.

Η έκθεση επισημαίνει και τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει 35 φορές μεγαλύτερη πυκνότητα αναισθησιολόγων (αναλογικά με τον πληθυσμό) σε σχέση με τη Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι ΗΠΑ έχουν 50 φορές περισσότερους αναισθησιολόγους σε σχέση με την Ινδονησία (οι ΗΠΑ με πληθυσμό 324 εκατομμύρια έχουν πάνω από 100.000 αναισθησιολόγους, ενώ η Ινδονησία με πληθυσμό 258 εκατ. έχει μόνο 1.950 γιατρούς αυτής της ειδικότητας).

Από τις χώρες που έχουν κάτω από έξι αναισθησιολόγους ανά 100.000 κατοίκους, καμία δεν βρίσκεται στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Οι περισσότερες είναι στην υποσαχάρια Αφρική και στη Νοτιοανατολική Ασία, στις οποίες υπάρχουν περιοχές όπου είναι συχνό να βρίσκει κανείς λιγότερο από έναν εκπαιδευμένο αναισθησιολόγο ανά 100.000 κατοίκους.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, η χώρα μας διαθέτει περίπου 1.300 αναισθησιολόγους και 10.000 χειρουργούς. Η αναλογία (πυκνότητα) των αναισθησιολόγων στο γενικό πληθυσμό είναι σχεδόν 12 αναισθησιολόγοι (συγκεκριμένα 11,87) ανά 100.000 κατοίκους.

Συγκριτικά, η αναλογία των αναισθησιολόγων ανά 100.000 κατοίκους είναι 26 στην Ιταλία, 20 στη Βουλγαρία, 18 στην Πορτογαλία, 16 στην Ισπανία, 15 στη Γαλλία, 10 στην ΠΓΔΜ και 9 στην Αλβανία.

Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη Βραζιλία (11,6) και την Αργεντινή (11). Η πυκνότητα αναισθησιολόγων είναι 31 στη Γερμανία, 21 στις ΗΠΑ και επίσης 21 στη Ρωσία.

Υπ. Υγέιας: κείμενο προς διαβούλευση για την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης και πρόσληψης των γιατρών ΕΣΥ

 Για να διαβάσετε το κείμενο παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/54175_large/symboylia___krishs___kai___epiloghs___giatrvn___esy.pdf

ΦΕΚ του πρόσφατα ψηφισμένο πολυνομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ygeianet.gr/images/site/1512/55741_large/fek_polynomosxedio.pdf

5 Μαΐ 2017

Αντίθετοι οι γιατροί στη διενέργεια ιατρικών πράξεων από άλλους επαγγελματίες υγείας

Αντίθετος είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε σειρά αλλαγών που επιφέρει το υπό δημόσια διαβούλευσης σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Μιχαήλ Βλασταράκος έθεσε στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Σταμάτη Βαρδαρό, τις αντιρρήσεις του για τον ρόλο του οικογενειακού γιατρού ως πυλωρού στην ΠΦΥ αλλά και τη δυνατότητα διενέργειας ιατρικών πράξεων από άλλους επαγγελματίες υγείας, πέραν των γιατρών.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε από τον υπουργό Υγείας το Νομοσχέδιο που θα προωθηθεί στη Βουλή να είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχει κοινωνική αποδοχή, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες με κανόνες επιστημονικής προσέγγισης, ηθικής και δεοντολογίας.

21 Απρ 2017

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Υγείας

Μετά τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ) αντιδρούν στις σχεδιαζόμενες αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου.

ΠΟΕΔΗΝ: Λόγω ελλείψεων γιατρών θα κινδυνεύσουν παιδιά στο «Καραμανδάνειο»

Κάτω του ορίου ασφαλείας χρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), την ιατρική κάλυψη του «Καραμανδάνειου» Παιδιατρικού Νοσοκομείου Πάτρας, με αφορμή τον θάνατο 8χρόνου κοριτσιού από επιπλοκές του ιού Η1Ν1. Η Ομοσπονδία ζητά την εκδοθεί «άμεσα πόρισμα για να μην επικρέμονται κατηγορίες προς πάσα κατεύθυνση».

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το «Καραμανδάνειο» αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού καθώς δεν διαθέτει παιδοκαρδιολόγο, παιδο-οφθαλμίατρο παιδο-ογκολόγο, παιδοδοντίατρο, ενώ σε άλλες ειδικότητες η κάλυψη γίνεται περιστασιακά με επικουρικούς γιατρούς, που λόγω της φύσης του νοσοκομείου, μέχρι να προσαρμοστούν λήγει η σύμβασή τους.

Ζάκυνθος: Για απαξίωση του νοσοκομείου κατηγορεί γιατρούς η διοίκηση

Δεν έχει τελειωμό το «σίριαλ» που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος». Αυτή τη φορά, η διοικήτρια του νοσηλευτικού ιδρύματος Δέσποινα Τσαρίδου κατηγορεί ομάδα γιατρών για απαξίωση του νοσοκομείου και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αφορμή η άρνηση του συντονιστή διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής να πραγματοποιήσει επέμβαση σε ασθενή.
Μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργείου Υγείας και της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με την καταλληλότητα των χειρουργείων του Νοσοκομείου Ζακύνθου, με αφορμή ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις σε ασθενείς, τώρα η κ. Τσαρίδου καταγγέλλει ότι ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής δεν επέτρεψε τη διενέργεια επέμβασης σε ασθενή, στις 19 Απριλίου.
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η διοικήτρια του Νοσοκομείου Ζακύνθου, η αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης αρχικά οδήγησε σε αίτημα διακομιδής, το οποίο όμως απορρίφθηκε από τους υπεύθυνους του ΕΚΑΒ Πάτρας με το αιτιολογικό της δυνατότητας χειρουργικής αντιμετώπισης του στο νοσοκομείο.

19 Απρ 2017

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Υγεία ζητούν ιατρικοί σύλλογοι

Αντίθετοι με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου, για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, δηλώνουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας ότι «υποβαθμίζει δραματικά τη Δημόσια υγεία».


Το χαρακτηρίζει «πρόχειρο και επικίνδυνο νομοθέτημα που επιχειρεί να απαξιώσει με τον πρόσθετο αυτό τρόπο το ιατρικό σώμα, και κυρίως υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και εκθέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς» και ζητά την άμεση απόσυρσή του.
Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παραδίδεται σε μη γιατρούς ενώ αποκλείεται το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας. 
«Θεωρούμε απαράδεκτο και εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός ότι επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα συνταγογράφησης ιατρικών εξετάσεων σε μαίες. Την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου τηρείται ευλαβικά η απαγόρευση της χορήγησης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, στη χώρα μας θεσμοθετείται η τέλεση ακόμα και ιατρικών πράξεων από μη γιατρούς. Είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ξεχρεώνει γραμμάτια του κόμματος παραδίδοντας την υγεία του ελληνικού λαού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΙΣΑ.

2 Απρ 2017

Ιδρύεται Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών με πρωτοβουλία του ΙΣΑ

Η σύσταση του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο διημερίδας με θέμα τον Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα που διοργάνωσαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και ο τομέας Ιατρικού Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος, στο Μόντρεαλ του Καναδά (28 - 29 Μαρτίου 2017).
Στόχος του Ινστιτούτου, που αποτελεί πρωτοβουλία του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, είναι να αποτελέσει το διεθνή κόμβο για τη διασύνδεση όλων των Ελλήνων γιατρών ανά τον κόσμο. Θα οδηγήσει στην ανάδειξη της οικουμενικότητας της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και στην επανένωση του ελληνικού ιατρικού επιστημονικού δυναμικού, μέσω της διεθνούς δικτύωσης των Ελλήνων Ιατρών που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συμβάλλοντας στην επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική τους ενίσχυση και ανέλιξη, καθώς και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση τους προς όφελος της Ελλάδας.

Διορισμοί 15 Γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία της Χώρας

Για να διαβάσετε για τους διοριμούς παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/53769_large/diorismoi_giatrvn_esy.pdf

Δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τέσσερεις νέες Επταμελείς Ομάδες Εργασίας Ειδικότητας

 Για να διαβάσετε το κείμενο παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/53649_large/oee-anarthsh_ygeianet_7.pdf

22 Μαρ 2017

ΠΟΕΔΗΝ: Ανοίγουν τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Ζακύνθου χωρίς να πληρούνται οι όροι ασφαλείας

Η Πανελλήνια Ομποσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καταγγέλλει ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακύνθου ανοίγει άρο-άρον τα χειρουργεία του νοσοκομείου χωρίς να πληρούνται οι όροι ασφαλείας, ενόψει της επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη στο νησί, σήμερα Τετάρτη.

Ο κ. Πολάκης αναμένεται να επισκεφθεί το Νοσοκομείου Ζακύνθου σήμερα Τετάρτη 22 Μαρτίου και όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ «η διοίκηση τρέχει να ανοίξει τα χειρουργεία για να προλάβει την επίσκεψη-φιέστα του κου Πολάκη στο νησί» χωρίς να πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Ενώ ακόμα δεν έχει εκδοθεί και το πόρισμα για τα αίτια θανάτου γυναίκας λίγες ημέρες μετά από χειρουργείο ρουτίνας για την αφαίρεση λάμας από το πόδι της. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή τους συνέπεια ενδονοσοκομειακής λοίμωξης.

ΟΕΝΓΕ:ψηφίστηκαν στην βουλή οι τροπολογίες για κινητικότητα διοικητικού προσωπικού και συμβασιούχους στην υγεία

Δύο τροπολογίες που αφορούν τις εξαιρέσεις από την κινητικότητα και τις αλλαγές στα κριτήρια πρόσληψης συμβασιούχων στον τομέα της υγείας, περιλαμβάνει το τελικό νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας» που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή.
–Άρθρο 105: Παύση της εξαίρεσης από τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 για την κινητικότητα  για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) του ΕΣΥ και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτημα μετάταξης σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.
–Άρθρο 107: Η τροποποίηση του άρθρου 63*  του νόμου 4430/2016 με το οποίο δινόταν η δυνατότητα σε υπουργεία και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες τους, ως εξής:
-Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί
-Ειδική μοριοδότηση για ανεργία (200 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις συνεχείς μήνες ανεργίας) και ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από αυτά).
-Μοριοδότηση της ομοειδούς (σ.σ. εργασία σε καθαριότητα, σίτιση-εστίαση, φύλαξη) και όχι της συναφούς εργασιακής εμπειρίας με επτά μονάδες ανά μήνα και ανώτατο όριο τους 120 μήνες στον ιδιωτικό τομέα και εννέα στον Δημόσιο σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Καθορισμός στρατηγικών σ τόχων και αξόνων παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας , για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, έτους 2017 , (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017 - 2020

Διαβάστε την απόφαση του Υπουργείου Υγείας πατώντας τον παρκάτω σύνδεσμο:
https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/53698_large/stoxoi.pdf

3 Μαρ 2017

Στο ΣτΕ οι φυσικοθεραπευτές κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για ακύρωση του νέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συνεχίζει, μαζί με τους υπόλοιπους επιστημονικούς συλλόγους, την προσπάθεια για την αλλαγή αυτού του τρόπου προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών, με το αιτιολογικό ότι «σε καμιά περίπτωση δεν θα οδηγήσουν στην αύξηση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την φοροδιαφυγή».

Οι φυσικοθεραπευτές υποστηρίζουν ότι στον Νόμο διαπιστώνονται διακρίσεις στις κατηγορίες των ασφαλισμένων, ανάλογα με το προερχόμενο πρώην ταμείο του κάθε ασφαλισμένου και πως η εφαρμογή της προσδιοριζόμενης μηνιαίας καταβολής του ασφαλίστρου, στο φορολογητέο εισόδημα και όχι στο πραγματικό (μετά την αφαίρεση του καταβαλλόμενου φόρου), δημιουργεί ασφυκτικότερες συνθήκες στον ελεύθερο επαγγελματία.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η νέα Νομοθεσία, εκτός των άλλων, σφίγγει τον κλοιό σε επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, καθώς προβλέπεται η πλήρης ενοποίηση και η εφαρμογή αυτόματης είσπραξης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή παρακράτηση από πληρωμές του Δημοσίου, αν υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς ή ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΣΦ.

Συνεδριάζει η ΟΕΝΓΕ

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 8 Μαρτίου η ΟΕΝΓΕ στη 1μ.μ. για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
1) Σχέδιο αναμόρφωσης των οργανισμών των νοσοκομείων
2) Νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία
3) Τρέχοντα ζητήματα

Επιστολή απο την Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών

Δημοσιεύουμε την επιστολή της Αριστερής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Ιατρών όπως μας απεστάλει: 

ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ  Η  ΕΣΧΑΤΗ  ΑΠΑΞΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ  ΤΟΥ  ΕΣΥ
Το καθηγητικό κατεστημένο βαράει τα νταούλια, το Υπουργείο Υγείας χορεύει

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,   2/3/2017

Έχουμε καταγγείλει πως τόσο με αφορμή τις «προτάσεις» του ΚΕΣΥ για την ιατρική εκπαίδευση και την «πρόταση σχεδίου νόμου» του ΚΕΣΥΠΕ περί οργανισμών νοσοκομείων όσο και με δεκάδες άλλα καθημερινά παραδείγματα, φαίνεται πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνεχίζει με συνέπεια στον ίδιο δρόμο με τους προκατόχους της να υποτάσσεται πλήρως στις ορέξεις του μεγαλοκαθηγητικού πανεπιστημιακού κατεστημένου. Ιδού κι άλλο ένα πρόσφατο ακραίο δείγμα :
Ο ΓΓ του Υπουργείου και μέχρι πρότινος διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Γιαννόπουλος – επί πολλά χρόνια εκπρόσωπος της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στην ΟΕΝΓΕ στο πρόσφατο παρελθόν - ορίζει υγειονομικές επιτροπές για την περιφέρεια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων – μία για θέματα « καρκίνου και λοιπών νόσων » και μία για θέματα «νευροψυχικών νοσημάτων». Λοιπόν, στην σύνθεσή τους ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ (1) ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥ, ούτε για τα μάτια … Μόνο πανεπιστημιακοί καθηγητές.

23 Φεβ 2017

Μια αγροτική γιατρός εξυπηρετεί ολόκληρη την Αλόννησο

Μια αγροτική γιατρό έχει μόνο η Αλόννησος για την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών των κατοίκων, όπως καταγγέλλουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Οικονόμου και Χρήστος Μπουκώρος.

«Η κατάσταση στο νησί είναι πλέον τραγική, με τη μοναδική γιατρό να είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού και τον αριθμό των ελλείψεων σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να υπερβαίνει τα όρια και να καθιστά το Κέντρο Υγείας του νησιού απαξιωμένο», αναφέρουν σε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, οι δύο βουλευτές και του ζητούν να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
πηγη: www.in.gr

ΠΟΕΔΗΝ: Μηνυτήρια αναφορά κατά των διοικητών των νοσοκομείων

Μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των διοικητών των Νοσοκομείων «Παπανικολάου» και «Ιπποκράτειο», καταθέτει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για τις αντικαταστάσεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων στα συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Εξάλλου, η ΠΟΕΔΗΝ θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά των διοικητών των νοσοκομείων όλης της χώρας για τις αντικαταστάσεις 700 από τους 2.100 προϊσταμένους που υπηρετούν στο σύνολο των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

8 Φεβ 2017

ΟΕΝΓΕ: H διάταξη σχετικά με την αποταμίευση του 40% των κονδυλίων του προυπολογισμού για κάλυψη εφημεριών Δεκεμβρίου

Δεχτήκαμε ερωτήματα σχετικά με τη διάταξη νόμου, στην οποία βασίζεται η εκταμίευση του 40% των κονδυλίων του προϋπολογισμού για κάλυψη των εφημεριών Δεκεμβρίου, στην οποία κάναμε αναφορά σε προηγούμενη ανάρτησή μας.
Πρόκειται για την 4η παράγραφο του άρθρου 63 του νόμου 4270/14 (ΦΕΚ 143Α), η οποία αναφέρει:

«Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρείς μήνες»

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

3 Φεβ 2017

Στις 6 Φεβρουαρίου σε λειτουργία η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κατερίνης

Σε λειτουργία θα τεθεί στις 6 Φεβρουαρίου η πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 12 κλινών του Νοσοκομείου Κατερίνης, η οποία αρχικά θα είναι στελεχωμένη με τέσσερις γιατρούς και 15 νοσηλευτές. Τα εγκαίνια της ΜΕΘ θα πραγματοποιήσει την 1η Φεβρουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Ανέστης Μυστρίδης, η ΜΕΘ υπήρχε από το 2010 στο νέο νοσοκομείο της πόλης και ήταν πλήρως εξοπλισμένη, αλλά από τότε δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, διότι δεν είχε γίνει η οικονομοτεχνική μελέτη για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της και δεν υπήρχε προσωπικό για να τη στελεχώσει.

«Καταθέσαμε πλήρη πρόταση για να μπορέσει να λειτουργήσει η ΜΕΘ. Ο κ Πολάκης, ο οποίος είναι εντατικολόγος, αντιλήφθηκε ότι είναι εφικτό να λειτουργήσει και έδωσε την έγκρισή του», εξηγεί ο κ. Μυστρίδης.

Για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία η ΜΕΘ έχουν συντηρηθεί οι επτά από τις 12 κλίνες της και όπως επισημαίνει ο κ. Μυστρίδης αρχικά θα λειτουργήσουν τέσσερις συν μία, η οποία θα είναι θάλαμος απομόνωσης.

«Η ΜΕΘ προς το παρόν είναι στελεχωμένη από τέσσερις γιατρούς. Δύο γιατρούς προερχόμενους από τις δομές του ΕΣΥ, εκ των οποίων ο ένας έχει έρθει από το Νοσοκομείο 'Γ. Γεννηματάς' της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν υποδιευθυντής της ΜΕΘ, και ένας επιμελητής Α', ο οποίος ήρθε από τη Β' ΜΕΘ του 'Γ. Παπανικολάου', και από δύο επικουρικούς -αναισθησιολόγο και καρδιολόγο- που έχουν προσληφθεί για αυτό τον σκοπό. Επίσης από το νοσοκομείο Κατερίνης μπορεί να μετακινηθεί στη ΜΕΘ χειρουργός-εντατικολόγος και περιμένουμε να προκηρυχθεί μία ακόμη θέση μόνιμου γιατρού. Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό ανά κλίνη ΜΕΘ χρειάζονται τρεις νοσηλευτές. Εμείς έχουμε στο νοσοκομείο 15 νοσηλευτές εξειδικευμένους, οι οποίοι επανεκπαιδεύτηκαν για 1,5-2 μήνες για να ασκήσουν καθήκοντα στη ΜΕΘ», συμπληρώνει ο κ. Μυστρίδης.

Το Νοσοκομείο Κατερίνης εξυπηρετεί μια περιοχή με μόνιμο πληθυσμό 120.000, ο οποίος το καλοκαίρι αυξάνεται κατά δεκάδες χιλιάδες. Μέχρι τώρα οι ασθενείς που έπρεπε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ διασωληνώνονταν στο Νοσοκομείο Κατερίνης και διακομίζονταν με ασθενοφόρο σε ΜΕΘ νοσοκομείων όμορων νομών.

Αύξηση της δυναμικότητας του Νοσοκομείου «Ελπίς» με νέα πτέρυγα

Κατά 15% θα αυξηθεί η δυναμικότητα του Νοσοκομείου «Ελπίς» με τη νέα πτέρυγα που εγκαινιάστηκε την Τρίτη 31 Ιανουαρίου. Η ανακαινισμένη πτέρυγα θα λειτουργεί πλέον ως Οφθαλμολογική και Ωτορινολαρυγγολογική κλινική με συνολικά 24 κλίνες, 10 στην Οφθαλμολογική και 14 στην ΩΡΛ.

Με τη λειτουργία της νέας υποδομής η δυναμικότητα του νοσοκομείου αυξάνεται κατά 15%. Παράλληλα λειτουργούν τρεις κλίνες της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας της Καρδιολογικής Κλινικής, καθώς και μία επιπλέον κλίνη ΜΕΘ (μετά από την ενίσχυση με προσωπικό από το ΚΕΕΛΠΝΟ).

Έτσι, το «Ελπίς», ένα από τα ιστορικότερα νοσοκομεία της χώρας με σπουδαία επιστημονική και νοσηλευτική ιστορία το οποίο συμπληρώνει φέτος 170 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, διαθέτει σήμερα 204 πλήρως αναπτυγμένες κλίνες και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί σε ετήσια βάση περισσότερους από 15.000 ασθενείς συνολικά.

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης της νέας πτέρυγας δημιουργήθηκαν ειδικοί χώροι υποδοχής των ασθενών, γραφεία γιατρών και ειδικά ιατρεία, ενώ οι κλινικές εξοπλίστηκαν πλήρως. Να σημειωθεί ότι ο χώρος παρέμενε ανενεργός από το 2013.

Τη νέα πτέρυγα ο εγκαινίασε ο Μακαριότατος Αρχιεπίκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμος Β, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός, παρουσία του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Άγγελου Παπαδόπουλου, της Υποδιοικήτριας της Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννας Διαμαντοπούλου, εκπροσώπων της Περιφερειάρχη Αττικής κας Δούρου, του προέδρου του Νοσοκομείου Παναγιώτη Μπέη, του Διοικητή του Νοσοκομείου Χρήστου Βαράκη, Διοικητών Νοσοκομείων και άλλων φορέων.
 Ο Βαράκης κατά την τελετή των εγκαινίων τόνισε ότι «η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους εμάς στην οικογένεια του “Ελπίς”. Ενεργοποιήσαμε ξανά έναν ζωτικό χώρο του ιστορικού αυτού ιδρύματος για τη στέγαση των δύο κλινικών που στοχεύουμε να λειτουργούν ως κλινικές – πρότυπο. Εγκαινιάζουμε ένα έργο το οποίο όχι μόνο αυξάνει τη δυναμικότητα του νοσοκομείου αλλά ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».
health.in.gr

Υπουργείο Υγείας: Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Για να διαβάσετε το έγγραφο σχετικά με την συνέχιση της διαδικασίας εξέλιξης των ειδικευμένων γιατρών, παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ygeianet.gr/images/site/1502/53297_large/ejelijeis.pdf

23 Ιαν 2017

ΟΕΝΓΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 19/1/17

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 19/1/17

Το Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε συνεδρίασε στις 19/01/2017. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι από τις Ενώσεις των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης, της Ηπείρου, των Χανίων, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, της Λήμνου, της Λέρου, της Χαλκιδικής και των Γιατρών Δημόσιας Υγείας.
Από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Ενώσεων και των μελών του Γ.Σ αναδείχθηκαν για μία ακόμη φορά τα οξυμμένα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά υγειονομικοί και ασθενείς, αδιάψευστος μάρτυρας του ζοφερού τοπίου που επικρατεί στο χώρο της Υγείας.
Το Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε εκτιμά ότι, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιστρέψει πλήρως την πραγματικότητα , να πείσει ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας ενισχύεται , η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Σχέδιο καλύτερης διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας


Σχέδιο καλύτερης διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ ετοιμάζει το υπουργείο ΥγείαςΣτην κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την καλύτερη διαχείριση υπαρχόντων των κλινών αλλά και τις ελλείψεις στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας προχωρά το υπουργείο Υγείας. Το σχέδιο αναμένεται να έχει παραδοθεί στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται η κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών και κριτηρίων για την εισαγωγή αλλά και το χρόνο παραμονής των ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί άμεσα ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και συστηματικής επιτήρησης της λίστας αναμονής των ασθενών για νοσηλεία σε ΜΕΘ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η προτεραιοποίηση θα γίνεται με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια και με στόχο τη διαφάνεια, την ισοτιμία και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κλινών.

14 Νοε 2016

Ξανθός: Η μείωση του clawback υποχρέωση που απορρέει από το μνημόνιο

Νέα ισορροπία σε νέες συνθήκες προσπαθεί να βρει το υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, που μιλώντας σήμερα, Παρασκευή, στο συνέδριο Athens Health Forum, επισήμανε ότι το Υπουργείο επιδιώκει ένα συστηματικό θεσμικό διάλογο και σημείωσε ότι αν και υπήρξε μεγάλη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, δεν αντιμετωπίστηκαν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η διείσδυση των γενοσήμων και το θέμα της υποκατάστασης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε τη μεγάλη δυσκολία για την υλοποίηση σχεδίου για τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας και υποστήριξε ότι «περάσαμε από το στάδιο της πλήρους ασυδοσίας στο σύστημα Υγείας, στην ισοπέδωσή του και σε συνθήκες στέρησης».

Προκήρυξη 98 θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Μ.Ε.Θ. και στις Μ.Ε.Ν.Ν.

 Για να διαβάσετε την προκήρυξη  παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ygeianet.gr/images/site/1502/52637_large/meu.pdf

10 Οκτ 2016

ΑΣΕΠ:Προσλήψεις 691 μονίμων σε νοσοκομεία απο επιλαχόντες προκηρύξεων

Με την υπ’ αριθ. 12/2016 απόφασή της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), το αίτημα του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση εξακοσίων ενενήντα μία (691) θέσεων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες των Προκηρύξεων 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) του ΑΣΕΠ με τα ίδια τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στις ανωτέρω προκηρύξεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Απόφαση του ΑΣΕΠ, θα διατεθούν 38 επιλαχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 93 επιλαχόντες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από την Προκήρυξη 4Κ/2015 και 320 επιλαχόντες Τεχνολογικής και 240 επιλαχόντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Προκήρυξη 5Κ/2015.

Αύξηση ορίου δαπανών στα νοσοκομεία αποφάσισε το υπουργείο Υγείας

Σε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) με αύξηση του ορίου δαπανών τους προχωρά το υπουργείο Υγείας με στόχο την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, με ειδική απόφαση του Κεντρικό Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) και σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυξήθηκε ο κωδικός για τα φάρμακα κατά 20 εκατομμύρια ευρώ και κατά επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι κωδικοί για τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται για το επόμενο διάστημα ο ομαλός εφοδιασμός των νοσοκομείων με φάρμακα και υγειονομικό υλικό» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

9 Οκτ 2016

Καταβολή δεδουλευμένων ζητούν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Την καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών ζητούν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, καθώς τους οφείλονται χρήματα ακόμα και από το 2015. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει τη στάση της αναπληρώτριας διοικήτριας του νοσοκομείου έναντι των γιατρών, καθώς εκείνη αποδίδει τα προβλήματα του νοσοκομείου και των ασθενών στις κινητοποιήσεις του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διεκδικούν χρήματα για εφημερίες που δεν τους έχουν καταβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2015 και έχουν πραγματοποιήσει απεργιακές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των συλλογικών δράσεων των υγειονομικών σωματείων.

22 Σεπ 2016

Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας ζητούν τρεις ιατρικοί σύλλογοι

Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ζητούν από το υπουργείο Υγείας, οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι οποίοι καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις στην προστασία των πολιτών από μεταδοτικές ασθένειες. Σε συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των τριών ιατρικών συλλόγων, παρουσία του δημάρχου Λαγκαδά, συζήτησαν εκτενώς τα προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με την πρόληψη των κρουσμάτων ελονοσίας και τους κινδύνους που απορρέουν από τις προσφυγικές ροές.

Ειδικότερα, οι κ.κ. Γιώργος Πατούλης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και Νικόλαος Πλατανησιώτης άκουσαν από τον δήμαρχο Λαγκαδά Ιωάννη Καραγιάννης, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο δήμος με την πρόληψη των κρουσμάτων ελονοσίας στην περιοχή. Επίσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα κρούσματα ηπατίτιδας Α που παρουσιάζουν αυξητική τάση, μετά την εξάντληση των σχετικών εμβολίων.

9 Σεπ 2016

Εγκρίθηκε ο διορισμός 14 επικουρικών γιατρών για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της οικονομικής έγκρισης για τον άμεσο διορισμό 14 επικουρικών γιατρών για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.
Όσοι από τους γιατρούς επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να καταχωρηθούν στον τηρούμενο ηλεκτρονικό κατάλογο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Πρότυπα των εντύπων εγγραφής για το ΕΚΑΒ είναι αναρτημένα στο παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας:

http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/epikoyrikoi-iatroi/3293-thrhsh-katalogoy-epikoyrikwn-iatrwn-kai-diadikasia-topothethshs
ΠΗΓΗ: health.in.gr

Οενγε: σχετικά με τις φήμες για αύξηση στα 69 του ορίου συνταξιοδότησης για τους γιατρούς ΕΣΥ

Από χτες κυκλοφορούν φήμες ότι σχεδιάζεται αύξηση του ορίου ηλικίας των γιατρών ΕΣΥ στα 69 έτη της ηλικίας. Οι φήμες αυτές εντάθηκαν από αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.
Ο υπογράφων επικοινώνησε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία διέψευσε ότι υπάρχουν τέτοιες προθέσεις.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο πρώην υπουργός της ΝΔ Νικήτας Κακλαμάνης, την οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτή.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας
Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ

EΟΠΥΥ: ενταλμοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές Ιανουραίου έως Απριλίου σε όλους τους παρόχους

 EΟΠΥΥ: ενταλμοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές Ιανουραίου έως Απριλίου σε όλους τους παρόχους

 Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.ygeianet.gr/images/site/1502/52159_large/deltio_typoy_v2_08-09-2016.pdf

16 Ιουλ 2016

Υπ. Υγείας: παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων γιατρών

Υπ. Υγείας: παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων γιατρών

ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών» Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση των νόμων 4351/2015 ( ΦΕΚ 164 Α) και 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α) και των Υπουργικών αποφάσεων Α2δ/Γ.Π οικ. 2969/14-1-2016 (ΦΕΚ 144 Β), Α2δ/Γ.Π.οικ. 9106/5-2-2016 (ΦΕΚ 314 Β) και Α2δ/Γ.Π οικ.42968/9-6-2016 ( ΦΕΚ 1776 Β),
σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε υποβολή ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας να πραγματοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζεται νομοθετικά κάποιο θέμα αναφορικά με τους ειδικευόμενους ιατρούς: 1. Σχετικά με την βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την καταχώριση στη λίστα αναμονής για ειδίκευση Οι ιατροί που υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας για να καταχωρηθούν στη λίστα αναμονής για ειδίκευση, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, θα δηλώνουν με την αίτησή τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν υποβάλει για την βεβαίωση αυτή ή θα υποβάλλουν τη βεβαίωση αναγγελίας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Ένωση γιατρών Ν. Λακωνίας: ανήκουστη και πέρα από κάθε φαντασία η απόφαση για επιχορήγηση του ΠΑΜΕ απο το ταμείο της ΟΕΝΓΕ

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ!!!
 Δείγμα γραφής έδωσε το νέο προεδρείο της ΟΕΝΓΕ που προέρχεται από το ΚΚΕ, με το αίτημα και την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας για χρηματοδότηση του ΠΑΜΕ από το ταμείο της Ομοσπονδίας. Το καταστατικό στο άρθρο 2 σαφώς αναφέρει τους σκοπούς ίδρυσης της Ομοσπονδίας και οπωσδήποτε η χρηματοδότηση κομματικών οργάνων δεν περιλαμβάνεται σ΄αυτούς. Η ανήκουστη και πέρα από κάθε φαντασία απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της 8/7/2016 ανοίγει τον δρόμο της οικονομικής άλωσης της Ομοσπονδίας και πιθανώς αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διάλυσή της. Τι θα απαντήσει το Προεδρείο σε ανάλογα αιτήματα άλλων κομματικών οργάνων για χρηματοδότηση ή μόνο το ΠΑΜΕ έχει το μονοπώλιο των λαϊκών αγώνων και της υπεράσπισης της υγείας του λαού; Ερωτήθηκαν οι νοσοκομειακοί γιατροί που με τον οβολό τους συντηρούν την ΟΕΝΓΕ, αν θέλουν την παράτυπη ,εκτός καταστατικού, χρηματοδότηση ενός κομματικού οργάνου; Aναρωτήθηκαν αυτοί που πήραν την απόφαση ,αν ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου για άρνηση των νοσοκομειακών γιατρών, να χρηματοδοτούν ένα συνδικαλιστικό όργανο που μετατρέπεται απροκάλυπτα σε κομματικό; Σπάρτη 14/7/2016

 ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε.Γ.ΕΣΥ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί Νοσοκομείου Κιλκίς: μας ζώσανε τα φίδια


Μας ζώσανε τα φίδια στο Νοσοκομείο Κιλκίς

Τον Μάρτιο του 16 και λίγο πριν έρθει η νέα Διοικήτρια ήτανε οι φήμες για
ψύλλους. Εστίες η Μαιευτική και η Παιδιατρική. Αιτία οι «λάθρο» και οι μετανάστες. Οι
εφημερίδες γέμισαν με απλωμένα ρούχα προσφύγων και με ενδονοσοκομειακές επιγραφές
στα αραβικά που δίνανε πληροφορίες σε ανθρώπους που ήτανε στο πουθενά για τη ζωή τους.
Φωτογραφίες με ψύλλους πουθενά. Ο Επόπτης και η Επιτροπή Λοιμώξεων, που έκαναν
σωστά τη δουλειά τους για τις φήμες, χρησιμοποιήθηκαν άδικα σαν αποδεικτικά στοιχεία.
Πάντως, ένα ράντισμα που έγινε μετά στο διάδρομο και στα μπαλκόνια των δύο κλινικών δεν
αποτελεί μέθοδο αποψύλλωσης, εάν πραγματικά υπήρχαν.
Τον Ιούνιο του 16 ήτανε οι 14 Ορθοπεδικοί με τους 4 μόνο Αναισθησιολόγους. Οι
υπόλοιποι 20 ιατροί Χειρουργικών ειδικοτήτων, όπως Γενικοί Χειρουργοί, Μαιευτήρες-
Γυναικολόγοι, Ωρλ, Οφθαλμίατροι, Γναθοχειρουργός και Ουρολόγος ήταν απόντες.
Ξεχασμένοι εκ παραδρομής ή περιττοί, αδιάφορο. Η πρόταση για 14 Ορθοπεδικούς με 14
Αναισθησιολόγους αγκαζέ και μετατροπή του νοσοκομείου σε Ορθοπεδικό Νοσοκομείο
Κιλκίς για να σώσουμε ο,τιδήποτε αν σώζεται δεν πέρασε. Οι αιμοδότες και η ναυαρχίδα του
νοσοκομείου μαζί με τους υπόλοιπους ιατρούς του Χειρουργικού Τομέα σε σχέση με τους
Αναισθησιολόγους κάνουν αναλογία όχι 14/4 αλλά 34/4.

4 Ιουλ 2016

Υπουργείο Υγείας: οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν σε άγονες περιοχές

Δελτίο Τύπου
Υπουργείο Υγείας

Υπογράφηκε από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων σε 311 αγροτικούς γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), οι οποίοι υπηρετούν σε άγονες περιοχές. Στους γιατρούς αυτούς θα χορηγείται μηνιαίο επίδομα 400 € ενώ η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ από 21/02/2016, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα). Η αναδρομική ισχύς της ΚΥΑ αφορά όσους γιατρούς συνεχίζουν να υπηρετούν στα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας των περιοχών αυτών, κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στις άγονες, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές της χώρας αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική συμβολή των γιατρών στην προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης και στη διασφάλιση του δικαιώματος των κατοίκων αυτών των περιοχών σε αξιόπιστη υγειονομική φροντίδα

Οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας


Προχωρά η διαδικασία επιλογής των νέων διοικήσεων στα νοσοκομεία της χώρας. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή 1 Ιουλίου τους κάτωθι διοικητές:

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Κωνσταντίνος Παλαιορούτης: Είναι πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας από το ΤΕΙ Αθηνών-ΣΕΥΠ και κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακού (MSc) στην «Εφηρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας από την Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δίπλωμα στις Αρχές Διοικητικής Επιστήμης από τη Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακό (MSc) στην «Διοίκηση της Υγείας» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει διατελέσει προϊστάμενος σε διοικητικές υπηρεσίες των ΓΝ Νίκαιας- Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων» και Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». Έχει επίσης εργαστεί επί σειρά ετών ως φυσικοθεραπευτής στον ιδιωτικό τομέα με ειδίκευση στη Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ και την αντιμετώπιση πολύτραυματιών.

Ε.Α.ΝΠ. «ΜΕΤΑΞΑ»
Γεώργιος Ζαΐμης: Είναι πτυχιούχος Τεχνολογίας Ραδιολογίας & Ακτινολογίας από το ΤΕΙ Αθήνας και πτυχιούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» MSc από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Είναι ακόμα, υποψήφιος Διδάκτωρ PhD, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο θέμα του ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας τοποθέτησης ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο του μαστού και καρκίνο κεφαλής-τραχήλου. Έχει εργαστεί, επί σειρά ετών ως ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Τεχνολόγος Ραδιολόγος – Ακτινολόγος στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», ως υπεύθυνος Τεχνολόγος Ραδιολόγος – Ακτινολόγος στην εταιρεία Αξονική Φροντίδα Ε.Π.Ε. και ως υπεύθυνος λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας στην Καλλιθέα.

4 Ιουν 2016

Προσλήψεις ζητά η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία σε κάθε νοσοκομείο


Προσλήψεις ζητά η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία σε κάθε νοσοκομείοΑπό τους 51 νομούς της Ελλάδας, μόνο σε 22 υπηρετούν ιατροδικαστές. Αυτό σημαίνει ότι 29 νομοί δεν έχουν ούτε ένα ιατροδικαστή με αποτέλεσμα να απαιτείται μεταφορά των σορών από τον ένα νομό στον άλλο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, να ταλαιπωρούνται οι οικογένειες αλλά και να επιβαρύνονται οικονομικά. Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί δεκάδες καταγγελίες πολιτών, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις θανόντων που μεταφέρονται από τη μία πόλη στην άλλη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία τα περισσότερα ιατροδικαστικά τμήματα ή υπηρεσίες είναι μονοπρόσωπα, δηλαδή ένας και μόνος επιστήμονας καλείται να καλύπτει 365 μέρες το χρόνο το σύνολο των περιστατικών. «Όταν αυτός λαμβάνει την κανονική του άδεια ή πρέπει αιτιολογημένα να απουσιάσει, πράγματι δημιουργούνται προβλήματα και στις περιοχές όπου υπάρχει ιατροδικαστής. Υπάρχει τότε και σ’ αυτές τις περιοχές μεγάλη ταλαιπωρία και οι συγγενείς των θανόντων πρέπει να πληρώσουν από το υστέρημά τους όλα τα έξοδα» εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας, Γρηγόρης Λέων. 

Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ygeianet.gr/images/site/1502/51396_large/egkyklios_anasfalistoi.pdf

Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ και εξέλεξε νέα Εκτελεστική Γραμματεία.
Η σύνθεση της έχει ως εξής:
Γαλανόπουλος Γιάννης
Ρέτζιου Αφροδίτη
Σταματέλου Δήμητρα
Βαρνάβας Δημήτρης
Λιβαδάς Κώστας
Παπανικολάου Παναγιώτης
Τοσουνίδου Δέσποινα
Παγώνη Ματίνα
Βαμβακάς Λάμπρος

19 Μαΐ 2016

Επίκαιρη ερώτηση για τις κενές θέσεις ακτινοθεραπευτών στα νοσοκομεία


Επίκαιρη ερώτηση για τις κενές θέσεις ακτινοθεραπευτών στα νοσοκομεία

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, Κώστας Μπαργιώτας, σχετικά με τις κενές θέσεις στα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοδιάγνωσης και Ακτινοθεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων. Ο κ. Μπαργιώτας ζητά να μάθει πότε θα γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ειδικότερα σε ότι αφορά την δωρεά του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος.

Όπως αναφέρει στην ερώτηση του ο βουλευτής Λάρισας, μετά την αναδιάρθρωση των οργανισμών των Νοσοκομείων που συνοδεύθηκε με την κατάργηση των κενών, παρέμειναν 124 οργανικές θέσεις Ακτινοφυσικών. Σήμερα οι κενές οργανικές θέσεις Ακτινοφυσικών στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι 42, δηλαδή μια στις τρεις εναπομείνασες θέσεις είναι κενή. 

16 Μαΐ 2016

Έχει τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»

Έχει αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» , ώστε οι συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 23-05-2016 και ώρα 14:00.
Για να διαβάσετε  το νομοσχέδιο παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Στις 3 Ιουνίου εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή για το Ιατρικό Μισθολόγιο

Η συνεχιζόμενη αποχή των δικηγόρων οδήγησε σε μια ακόμη αναβολή την εκδίκαση στο ΣτΕ της προσφυγής της ΟΕΝΓΕ για την αποκατάσταση του Ιατρικού Μισθολογίου.
Νέα ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε η Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.
Δημήτρης Βαρνάβας

4 Μαΐ 2016

ΙΣΑ: Αναφορά στον Άρειο Πάγο για την στελέχωση των ΜΕΘ


ΙΣΑ: Αναφορά στον Άρειο Πάγο για την στελέχωση των ΜΕΘΟ Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, για το γεγονός ότι παραμένουν κλειστές 200 κλίνες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και αν αυτή η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Ζητάμε από τη δικαιοσύνη να επιληφθεί του θέματος και να διερευνήσει εάν υπάρχουν ευθύνες για την ολιγωρία στην στελέχωση των ΜΕΘ που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή των ασθενών» εξηγεί ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Πατούλης. 

27 Απρ 2016

Η ΕΝΙΚΕΜ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Με προσφυγή στα δικαστήρια απειλούν οι γιατροί για το συνταξιοδοτικό


Με προσφυγή στα δικαστήρια απειλούν οι γιατροί για το συνταξιοδοτικόΜε προσφυγή στη δικαιοσύνη προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην περίπτωση που εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστεί το ύψος της προαιρετικής προσαύξησης της σύνταξης όσων είχαν ήδη υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 94 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση του κλάδου των Μονοσυνταξιούχων αναδρομικά από 1.1.2016, κάτι που έχει προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον κλάδο των υγειονομικών.

21 Απρ 2016

Λήψη μέτρων ζητούν οι γιατροί μετά τον θάνατο πρόσφυγα στο Ελληνικό


Λήψη μέτρων ζητούν οι γιατροί μετά τον θάνατο πρόσφυγα στο Ελληνικό

Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών, μετά τον θάνατο 17χρονης κοπέλας στην προσφυγική δομή του Ελληνικού. 


Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι «ο θάνατος της 17χρονης στον καταυλισμό του Ελληνικού ανάδειξε τα κρίσιμα ζητήματα Δημόσιας υγείας που ανακύπτουν λόγω της ανεπαρκέστατης διαχείρισης των υγειονομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την προσφυγική κρίση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας». 

Σύμφωνα με τους γιατρούς τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των προσφύγων και των μεταναστών και ειδικά των ευπαθή ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, χρόνιοι πάσχοντες) από τις κακές συνθήκες υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας και την έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες.

11 Απρ 2016

Προκήρυξη 88 ειδικευμένων μόνιμων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ

Υπουργείο Υγείας

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 7.4.2016 υπογράφηκε από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή Υπουργό, Παύλο Πολάκη, η έγκριση για την προκήρυξη των πρώτων 88 θέσεων ειδικευμένων γιατρών σε νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η έγκριση των προκηρύξεων και για τις υπόλοιπες θέσεις (συνολικά 690 μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί). Στο μεταξύ, συνεχίζεται η διαδικασία διορισμού του μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ από τις προκηρύξεις 4Κ και 5Κ καθώς και η τοποθέτηση των νοσηλευτών και των γιατρών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων της χώρας. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι με τις παραπάνω προσλήψεις να γίνει μια τονωτική «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία της χώρας έτσι ώστε το 2016 να είναι μια χρονιά σταθεροποίησης του δημόσιου συστήματος και αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

8 Απρ 2016

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 125 διορισμούς σε νοσοκομεία

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 125 διορισμούς σε νοσοκομείαΕκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 125 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες των διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα
πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Apotelesmata+diagonismon/result_sk/ASEP/2873.csp

Πρόκειται για θέσεις φαρμακοποιών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων με οικονομικές σπουδές, ακτινοφυσικών και βιολόγων-βιοχημικών.