8 Απρ 2011

Αποφαση ΕΝΙΚΕΜ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 7-4-2011)

Βέροια 08-04-2011

Η Γενική Συνέλευση των Ιατρών του Νοσοκομείου Βέροιας αποφάσισε:

1) Την τήρηση των ρυθμίσεων της κλαδικής μας συμφωνίας και του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ για το ιατρικό μισθολόγιο

2) Όχι στις περικοπές και τις συγχωνεύσεις που διαλύουν το ΕΣΥ

3) Αξιοπρεπείς αποδοχές για όλους τους εργαζόμενους

4) Δωρεάν δημόσια καθολική περίθαλψη ποιότητας ως κοινωνικό δικαίωμα

5) Τη δημιουργία επιτροπής στο Νοσοκομείο Βέροιας με τη συμμετοχή των θεσμικών φορέων (Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, τομεάρχες, διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, συνδικαλιστικοί φορείς), η οποία θα προτείνει μέτρα για την καλύτερη συνλειτουργία των Νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας, έτσι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και ταυτόχρονα για την αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης του Νομού.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Βογιατζής

7 Απρ 2011

Συμπεράσματα της ΟΕΝΓΕ


Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ και κατέληξε στην παρακάτω απόφαση :