15 Οκτ 2014

Δραστικές αλλαγές στις εφημερίες και το ωράριο των γιατρών

Δραστικές αλλαγές στις εφημερίες και το ωράριο των γιατρών Τουλάχιστον τέσσερις εφημερίες τον μήνα για κάθε γιατρό στο ΕΣΥ, κατάργηση της ανώτατης μηνιαίας αποζημίωσης εφημεριών αλλά και των πρόσθετων εφημεριών καθώς και επτάωρο ωράριο εργασίας, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο (Δευτέρα ως Παρασκευή), προβλέπει το νέο σύστημα εφημεριών που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Ήδη, το σχετικό σχέδιο έχει δοθεί στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) προκειμένου να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις της.
Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς και προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β, ώστε να καλύπτουν όλες τις συνταξιοδοτήσεις και απομακρύνσεις ιατρών ΕΣΥ όλων των βαθμίδων στα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ.
Αλλά και σταδιακή κάλυψη εντός τριετίας των αναγκών των υποστελεχωμένων τμημάτων, έτσι ώστε οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί να μην υπερβαίνουν στην τελική φάση τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο. Μάλιστα, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων για προσλήψεις γίνεται από Κοινή Επιτροπή του υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, «το όριο ηλικίας για πρόσληψη στο ΕΣΥ ορίζεται στα 50 έτη».
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, «ουδείς ιατρός υποχρεούται να εφημερεύει πέραν των τεσσάρων ενεργών εφημεριών ανά μήνα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του». Εάν όμως «οι ανάγκες ασφαλούς εφημέρευσης οδηγούν σε πραγματοποίηση εφημεριών πέραν των τεσσάρων ενεργών έξι μεικτών ή οκτώ ετοιμότητας, αυτές αμείβονται με προσαύξηση 25%». Η ενεργός εφημερία -σύμφωνα με το σχέδιο- συνεπάγεται την 24ωρη παραμονή του ιατρού στον χώρο εργασίας του, ενώ καθιερώνονται για τις αργίες εφημερίες μεικτού τύπου. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφημερία μεικτού τύπου υποχρεούνται σε εξάωρη πρωινή εργασία, 09.00-15.00 και εφημερία ετοιμότητας στη συνέχεια. Η αμοιβή καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφημερίας.
Την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί κάθε ενεργό εφημερία, παρέχεται στον ιατρό 24ωρη ανάπαυση
πηγη: λαος επεα