13 Ιαν 2015

Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΙΚΕΜ

Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας

Μετά και την ψήφιση του Νόμου υπ'αριθμο 4316 της 24/12/2014 που επιτρέπει την εκτέλεση πρόσθετων εφημεριών μέχρι το ποσοστό 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο, το Δ.Σ. της ΕΝΙΚΕΜ συνήλθε και αποφάσισε την κατάθεση από τις κλινικές και τα τμήματα των 2 μονάδων του νοσοκομείου Ημαθίας προγραμμάτων ασφαλών εφημεριών εντός των νόμιμων ορίων δηλαδή τις τακτικές εφημερίες κάθε γιατρού και επιπρόσθετα    9 %.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΙΚΕΜ

Αθανάσιος Λέττας