5 Φεβ 2015

ΕΝΙΚΕΜ προς Υπουργείο

Βέροια 5-2-2015

Προς το Υπουργείο Υγείας

Μετά και την ψήφιση του Νόμου υπ'αριθμ 4316 της 24/12/2014, που επιτρέπει την εκτέλεση πρόσθετων εφημεριών μέχρι το ποσοστό 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των δύο μονάδων του  νοσοκομείου Ημαθίας.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα όμορα νοσοκομεία της  Πέλλας και της Κοζάνης και όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία της Β’ Ζώνης, λόγω της ελλιπούς στελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό.
Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία της νέας ηγεσίας του υπουργείου υγείας στο θέμα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων της περιφέρειας, καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας να πάρει θέση άμεσα για την επίλυση του προβλήματος, είτε με κατάργηση του ορίου του 9% ανά νοσοκομείο, είτε με προσωρινή αναστολή της παρούσας διάταξης και με αναδρομική ισχύ από 1-1-2015.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΚΕΜ
Λέττας Αθανάσιος