6 Απρ 2016

Ανακοίνωση του Βιοπαθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Νάουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Βιοπαθολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Νάουσας εδώ και τέσσερις (4) μήνες υπηρετούν ενεργά δύο (2) μόνο Ιατροί Βιοπαθολόγοι, ο Διευθυντής του τμήματος κ. Λέττας Αθανάσιος και η Επιμελήτρια Α΄ του Σταθμού Αιμοδοσίας κ. Νίκζα Πολυξένη.
Το τμήμα λειτουργεί μόνο με 2 Ιατρούς χωρίς την ύπαρξη Ειδικευομένων Ιατρών και χωρίς την υποστήριξη από τεχνολόγο ή παρασκευαστή κατά το βραδινό ωράριο.
Με αυτή  τη σύνθεση είναι αδύνατη η εφημεριακή λειτουργία σε 24-ωρη βάση και για ολόκληρο το μήνα. Οι δύο Ιατροί του τμήματος έχουμε φθάσει στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης.
Παρότι είναι γνωστό το πρόβλημα από τον Δεκέμβριο του 2015 και έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα, δεν έχει δοθεί λύση μέχρι στιγμής, είτε με μετακίνηση Ιατρού Βιοπαθολόγου από την Υγ.Μ.Βέροιας όπου εφημερεύουν πέντε (5) Ειδικοί Ιατροί Βιοπαθολόγοι, είτε με επείγουσα πρόσληψη επικουρικού Ιατρού.
Αντ΄αυτού δεχόμαστε επανειλημμένα και καταχρηστικά εντολή εφημέρευσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας για ολόκληρο το μήνα, (δηλαδή  15 εφημερίες ο κάθε Ιατρός) κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον αριθμό των εφημεριών των Ιατρών.   


ΝΑΟΥΣΑ  04/04/2016
ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΛΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                                ΝΙΚΖΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ                                                           ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ