8 Φεβ 2017

ΟΕΝΓΕ: H διάταξη σχετικά με την αποταμίευση του 40% των κονδυλίων του προυπολογισμού για κάλυψη εφημεριών Δεκεμβρίου

Δεχτήκαμε ερωτήματα σχετικά με τη διάταξη νόμου, στην οποία βασίζεται η εκταμίευση του 40% των κονδυλίων του προϋπολογισμού για κάλυψη των εφημεριών Δεκεμβρίου, στην οποία κάναμε αναφορά σε προηγούμενη ανάρτησή μας.
Πρόκειται για την 4η παράγραφο του άρθρου 63 του νόμου 4270/14 (ΦΕΚ 143Α), η οποία αναφέρει:

«Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρείς μήνες»

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας