3 Μαρ 2017

Στο ΣτΕ οι φυσικοθεραπευτές κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για ακύρωση του νέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συνεχίζει, μαζί με τους υπόλοιπους επιστημονικούς συλλόγους, την προσπάθεια για την αλλαγή αυτού του τρόπου προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών, με το αιτιολογικό ότι «σε καμιά περίπτωση δεν θα οδηγήσουν στην αύξηση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την φοροδιαφυγή».

Οι φυσικοθεραπευτές υποστηρίζουν ότι στον Νόμο διαπιστώνονται διακρίσεις στις κατηγορίες των ασφαλισμένων, ανάλογα με το προερχόμενο πρώην ταμείο του κάθε ασφαλισμένου και πως η εφαρμογή της προσδιοριζόμενης μηνιαίας καταβολής του ασφαλίστρου, στο φορολογητέο εισόδημα και όχι στο πραγματικό (μετά την αφαίρεση του καταβαλλόμενου φόρου), δημιουργεί ασφυκτικότερες συνθήκες στον ελεύθερο επαγγελματία.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η νέα Νομοθεσία, εκτός των άλλων, σφίγγει τον κλοιό σε επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, καθώς προβλέπεται η πλήρης ενοποίηση και η εφαρμογή αυτόματης είσπραξης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή παρακράτηση από πληρωμές του Δημοσίου, αν υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς ή ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΣΦ.