5 Αυγ 2017

Νέα προσφυγή των γιατρών στο ΣτΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προσέφυγε και πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της Υπουργικής Απόφασης 1942/6.6.2017 για τον νέο προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών από 1.1.2017.

Οι γιατροί επικαλούνται στην προσφυγή τους παραβίαση συνταγματικών αρχών, καθώς και αρχών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την Αρχή της αναλογικότητας, την προστασία ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στη κοινωνική και οικονομική ζωή, τη παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης-αλληλεγγύης, την αντίθεση στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ (Προστασία Περιουσίας των Πολιτών), την παραβίαση της απαιτούμενης εύλογης σχέσης ανταποδοτικότητας σε σχέση με τις παροχές, χωρίς να υπάρχει αναλογιστική μελέτη.


Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της προσβαλλόμενης Υπουργικής Απόφασης, ειδικά για το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

Ο ΠΙΣ ζήτησε να ακυρωθεί η ΥΑ, «καθόσον δεν είναι δυνατόν να θεωρείται καθαρό εισόδημα για ασφαλιστικές εισφορές, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος το προηγούμενο έτος και δεν αποτελούν πλέον εισόδημα», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το θεσμικό όργανο των γιατρών ότι η μη αφαίρεση από το εισόδημα, των ασφαλιστικών εισφορών που κατεβλήθησαν το προηγούμενο έτος δημιουργούν προβλήματα στη πάρα πέρα λειτουργία των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών, με αποτέλεσμα την ασφυξία στη λειτουργία πολλών ιατρείων και εργαστηρίων.

«Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα υπολογίσει τις επιπτώσεις στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και στην οικονομία γενικότερα, με βάση τις προσβαλλόμενες από την Υπουργική απόφαση αρχές και αξίες, οι οποίες καταστρατηγούν ανθρώπινα δικαιώματα και οικονομική επιβίωση», υποστηρίζει ο ΠΙΣ.