30 Απρ 2015

Επιστολή της ΕΝΙΚΕΜ προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας

Βέροια 30-4-2015

Προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας

  1. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις πρόσθετες εφημερίες προηγούμενων ετών 2012-2013-2014 σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αποπληρωμής τους. Καθώς επίσης να μας χορηγήσετε τις αποφάσεις των Δ.Σ. που αφορούν τις εφημερίες ως άνω ετών.
  2. Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιό στάδιο βρίσκετε η διαδικασία πληρωμής εφημεριών τακτικών και πρόσθετων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2015 και πρόσθετες Δεκεμβρίου 2014.
  3. Παρακαλούμε όπως να μας ενημερώσετε σχετικά με τα όρια εφημεριών του μηνός Μαΐου 2015 και εφεξής με όσα είναι εις γνώση σας μέχρι και σήμερα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις απόψεις της ΕΝΙΚΕΜ και των επιστημονικών συμβουλίων των 2 μονάδων σχετικά με την έννοια της ασφαλούς εφημέρευσης ανά τμήμα, κλινική και εργαστήριο.


Για το Δ.Σ. της ΕΝΙΚΕΜ
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λέττας