21 Μαΐ 2015

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείο Βέροιας καταγγέλλει


   Το Σωματείο  Εργαζομένων καταγγέλλει για άλλη μια ϕορά τα τελευταία χρόνια την αδιαϕορία των υπευθύνων αϕού δεν θα εϕημερεύει το Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Βέροιας λόγω έλλειψης Ιατρών από τις 22-05-2015 έως 31-05-2015 ,  όπως ανακοινώθηκε και από την Διοίκηση.
              Αυτό έχει σαν συνέπεια ο νομός να μείνει  ακάλυπτος και τα επείγοντα γυναικολογικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα τμήματα των όμορων νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας, με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται .

              Με αϕορμή αυτό το περιστατικό και το ότι παραπλήσια προβλήματα ίσως θα εμϕανιστούν τον επόμενο μήνα και στο Αναισθησιολογικό Τμήμα  του Νοσοκομείου και λαμβάνοντας υπόψιν ότι, παρόμοια  προβλήματα αντιμετωπίζει και το Νοσοκομείο Νάουσας. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία ως Σωματείο Εργαζομένων  Νοσοκομείου Βέροιας στα πλαίσια του σχεδιασμού για την υγεία στον νομό μας, να γίνει μια επιτροπή που θα αποτελείται από τους Επιστημονικούς Φορείς της Υγείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σωματεία, τους συλλόγους,  τους Βουλευτές του Νομού μας  που  θα καταθέσει  ολοκληρωμένες προτάσεις στην 3η ΥΠΕ και στο Υπουργείο, για τον σχεδιασμό του «Χάρτη Υγείας»  στον Νομό με ορίζοντα  τουλάχιστον τα δέκα έτη.
              Στα πλαίσια αυτά τις προσεχείς ημέρες ξεκινάει τις συναντήσεις με ϕορείς του Νομού για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.
              Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει  να στοιχηθούμε όλοι από πίσω και στην πορεία να βοηθήσουμε να υλοποιηθούν , έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το παρεχόμενο επίπεδο υγείας στον Νομό  και ο απλός πολίτης να είναι ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
               

                                                                          
                                                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.