5 Μαΐ 2015

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ιατρών νοσοκομείου Νάουσας

Βέροια 5/5/2015

Μετά απο Γενική Συνέλευση των ιατρών του νοσοκομείου Νάουσας που συνήλθε τη Δευτέρα 4/5/2015 με θέμα την κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών μηνός Μαίου 2015, μετά απο την κλήση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Ημαθίας προς τους διευθυντές των τμημάτων, να καταθέσουν τροποποιητικά προγράμματα που να μην υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια, αποφάσισε κατα πλειοψηφία την κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών με έξι (6) ενεγείς εφημερίες για τον κάθε γιατρό.

Ο Πρόεδρος
Αθ. Λέττας