17 Μαΐ 2015

Επιστολή της ΟΕΝΓΕ στην ΓΓ Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης βιβλιοθήκης

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θέμα: σχετικά με το έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015 που
αφορά στην φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης βιβλιοθήκης
Το έγγραφό της Γεν. Γραμματέως κ. Σαββαϊδου με Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ
2015 αφορά στην φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης βιβλιοθήκης και
εκδόθηκε στις 11 Μαΐου 2015, ενώ οι υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει σε
εκτύπωση βεβαιώσεων εργοδότη για τα εισοδήματα του 2014.
Κατόπιν αυτού πρέπει να επιλυθούν τα εξής ζητήματα που απασχολούν τους
γιατρούς ΕΣΥ:

1.- Να δοθεί οδηγία στις υπηρεσίες ώστε να χορηγηθούν άμεσα νέες βεβαιώσεις
εισοδημάτων 2014, στις οποίες η αποζημίωση βιβλιοθήκης να καταγράφεται στο
πεδίο των αφορολόγητων αποδοχών και να υπολογιστεί εκ νέου ο φόρος που
αναλογεί στα εισοδήματα του 2014.
2.- Να ενημερωθεί το Taxisnet για τις παραπάνω μεταβολές, ώστε τα
προσυμπληρωμένα πεδία του Ε1 να ανταποκρίνονται πλέον στα ορθά δεδομένα.
Παρακαλούμε λοιπόν να δοθούν εκ μέρους σας οι σχετικές οδηγίες, ώστε να μην
υποβληθούμε και φέτος στην ταλαιπωρία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων και
αναμονή μηνών προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση.
Με εκτίμηση
Για την ΟΕΝΓΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Λ