2 Σεπ 2014

Αγροτικό για όλους τους νέους γιατρούς

Αγροτικό για όλους τους νέους γιατρούςΤην επαναφορά του αγροτικού για όλους τους νέους γιατρούς προωθεί το υπουργείο Υγείας.
Η υπηρεσία υπαίθρου θα είναι υποχρεωτική για διάστημα ενός έτους σε μονάδες της περιφέρειας και θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ειδικότητας.
Υποχρεωτικό για όλους, πριν από την απόκτηση της ειδικότητας και μάλιστα προϋπόθεση για την απόκτηση αυτής, καθίσταται το «αγροτικό» για τους νέους γιατρούς, σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Υγείας.
Στόχος του μέτρου είναι οι περίπου 1.000, ετησίως, απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών να κατευθύνονται σε άγονες περιοχές, ώστε να υπάρξουν επαρκής στελέχωση απομακρυσμένων μονάδων και καλύτερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού.
Οι παράμετροι της απόφασης είναι υπό αξιολόγηση και η σχετική ρύθμιση αναμένεται το επόμενο διάστημα.
Σήμερα η υπηρεσία υπαίθρου είναι υποχρεωτική αλλά μόνο στα χαρτιά για τους γιατρούς καθώς δεν προσδιορίζεται ο χρόνος πραγματοποίησής της. Έτσι οι περισσότεροι γιατροί αιτούνται ένταξης σε εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας και ξεκινούν το «αγροτικό» τους.
Σε περίπτωση που στο μεταξύ εγκριθεί η αίτησή τους για έναρξη ειδικότητας, διακόπτουν το «αγροτικό» και το συνεχίζουν μετά την εξειδίκευση.
Το καθεστώς αυτό ωστόσο, δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Οι γιατροί φτάνουν σε ηλικίες στις οποίες δεν είναι πλέον εύκολο να μετακινηθούν στην περιφέρεια προκειμένου να κάνουν την οφειλόμενη υπηρεσία υπαίθρου.