30 Σεπ 2014

Kαταγγελία για το Νοσοκομείο Βέροιας (αντιγραφη από το verianet)